Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 28/01/2023 07:41:00
  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
▪ Thủ tục Đăng ký kinh doanh
▪ Thủ tục pháp luật nhà đất
▪ Thủ tục Tư vấn đầu tư
▪ Thủ tục đất đai doanh nghiệp
▪ Thủ tục tư pháp của công dân
▪ Thủ tục Đăng ký thương hiệu
▪ Thủ tục tố tụng Dân sự
▪ Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
▪ Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
▪ Thủ tục hành chính cấp xã, phường
▪ Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
▪ Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
▪ Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
|
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong huyện.
a. Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc bộ phận 1 cửa). - Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Công văn đề nghị nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, ...
Thủ tục: Giải quyết tố cáo
a. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp đơn tố cáo tại UBND cấp xã để được giải quyết - UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyết - Thông báo kết luận giải quyết cho công dân b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ:    - Đơn tố cáo (ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm, nội dung tố cáo, chữ ký của người tố cáo); - Tài liệu khác liên quan đến tố cáo (nếu có) * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d. Thời hạn giải ...
Thủ tục: Giải quyết khiếu lại lần đầu
a. Trình tự thực hiện: - Cá nhân khiếu nại nộp đơn khiếu nại tại UBND cấp xã để được giải quyết - UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyết - Trả quyết định giải quyết việc khiếu nại cho công dân b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn khiếu nại (ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm, nội dung và lý do khiếu nại, chữ ký) - Quyết định hành chính của UBND cấp xã (nếu khiếu nại quyết định hành chính); bản mô ...
Thủ tục: Xử lý đơn
a. Trình tự thực hiện: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định - Phân loại đơn. Nếu đơn thuộc thẩm quyền thì trình Chủ tịch UBND cấp xã để thụ lý giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo phải thụ lý giải ...
Thủ tục: Tiếp công dân
a. Trình tự thực hiện: - Công dân xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu có) - Cán bộ tiếp công dân trực tiếp nhận đơn (nếu thuộc thẩm quyền) - Hướng dẫn hoặc làm thủ tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (nếu không thuộc thẩm quyền) - Ghi sổ tiếp công dân b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn trình bày nội dung cần làm việc với lãnh đạo UBND phường - CMND, Hộ khẩu thường trú ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu. - Bản sáo ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu) - Giấy chứng nhận là hộ nghèo, cận nghèo. - Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị * Số lượng hồ ...
Thủ tục: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng”
a. Trình tự thực hiện: - UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thành lập “Tổ công tác cai nghiện ma túy”; - Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lập hồ sơ, tư vấn; tổ chức tiếp nhận và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đồng thời tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi phòng LĐTBXH cấp huyện. b. Cách thức thực hiện: Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã quy định ...
Thủ tục: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh).
a. Trình tự thực hiện: Công an cấp xã nơi trực tiếp phát hiện đối tượng, lập biên bản và hồ sơ báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã trước khi chuyển hồ sơ lên Trưởng Công an cấp huyện. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công án cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: -Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và kết quả xét nghiệm chất ma túy (đối với người nghiện ma túy). - Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại ...
Thủ tục: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh)
a. Trình tự thực hiện: - Công an cấp xã có trách nhiệm thu thập tài liệu, hồ sơ, báo cáo giúp Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định về việc báo cáo Chủ tịch UBNd cấp huyện đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh theo quy định. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm(dán ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai của Công an cấp xã); - Kết quả xét nghiệm chất ma túy (đối với ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp xã thụ lý, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu. - Bản sáo Sổ ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu. - Bản ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người có hoan cảnh khó khăn đã hưởng chế độ trợ cấp một lần
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người có hoàn cảnh khó khăn đã hưởng chế độ trợ cấp một lần chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả  - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn đề nghị (cá nhân tự viết); * Số lượng hồ sơ: ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS)
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn đề ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.  - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên - Trích lục bênh án của bệnh viện tâm thần (nếu là ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo.
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn đề nghị. - Bản sao Sổ hộ khẩu. - Kết ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa thuộc diện hộ nghèo.
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.  - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn đề nghị. - Bản sao Sổ hộ ...
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn đề nghị (trình bày rõ lý do đề nghị cấp lại số bảo trợ xã hội, nếu mất ghi rõ lý do và ...
Thủ tục: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
a. Trình tự thực hiện: - Công dân có nhu cầuxác nhận hoàn cảnh người tàn tật chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.  - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị (có xác nhận của tổ trưởng dân phố (trưởng thôn) và Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư) - Giấy tờ phải ...
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
Tư vấn xin cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông
Cập nhật : 30/12/2009
Tư vấn xin xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Cập nhật : 15/01/2010
Bố mẹ tặng cho con cái nhà đất không phải nộp lệ phí trước bạ
Cập nhật : 11/09/2011
Những lưu ý khi doanh nghiệp tiến hành đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng thương mại
Cập nhật : 05/11/2009
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả
Cập nhật : 05/04/2011
Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
Cập nhật : 02/04/2015
Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm viết
Cập nhật : 05/04/2011
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn
Cập nhật : 08/11/2009
Tư vấn xin cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư
Cập nhật : 26/01/2010
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat