Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 27/05/2020 17:06:01
  KIẾN THỨC PHÁP LÝ
▪ An toàn thực phẩm
▪ Luật Doanh nghiệp
▪ Các loại hình doanh nghiệp
▪ Hồ sơ thành lập công ty
▪ Hồ sơ thay đổi ĐKKD
▪ Hồ sơ đăng ký kinh doanh khác
▪ Luật Đầu tư
▪ Luật đất đai - bất động sản
▪ Điều kiện kinh doanh bất động sản
▪ Chi nhánh, VPĐD Công ty nước ngoài
▪ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
▪ Luật về Mỹ phẩm - Thực phẩm
▪ Pháp luật về Thuế - kế toán
▪ Luật Lao động
▪ Luật Hôn nhân gia đình
▪ Nhãn hiệu hàng hóa
▪ Pháp luật Dân sự
▪ Pháp luật về hợp đồng
▪ Luật Ngân hàng - Tài chính
▪ Pháp luật Hình sự
▪ Sở hữu trí tuệ
▪ Luật Thương mại
▪ Kiểu dáng công nghiệp
▪ Sáng chế-Giải pháp hữu ích
▪ Các đối tượng khác của Sở hữu công nghiệp
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
Kiến thức pháp lý
Quyền của Công đoàn được quy định trong Luật Lao động như thế nào (Cập nhật : 26/01/2010)

I. Các quyền chung của công đoàn:

Công đoàn, tổ chức chính trị – xã hội đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, lao động đã được Hiến pháp (điều 10) và Luật Công đoàn (1990) xác định.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Bộ Luật Lao động quy định các cấp công đoàn từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến công đoàn cơ sở có các quyền chung sau đây:

1. Quyền tổ chức và thành lập công đoàn trong đó có Ban chấp hành công đoàn lâm thời ở các đơn vị chưa thành lập được công đoàn cơ sở.

2. Quyền tham gia với cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị về những vấn đề liên quan đến người lao động.

3. Quyền tham dự các cuộc họp, cơ cấu tổ chức, các hội đồng, các uỷ ban, ban… của các tổ chức, cơ quan, đơn vị khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, đến quyền, trách nhiệm của công đoàn.

4. Quyền kiểm tra giám sát của công đoàn

5. Quyền thành lập các trung tâm xúc tiến việc làm, các cơ sở dạy nghề, các tổ chức tương tế (tương trợ), các văn phòng tư vấn pháp luật của công đoàn và cơ sở phúc lợi chung cho người lao động.

Trên cơ sở các quyền chung của công đoàn, Bộ Luật Lao động quy định quyền của các cấp công đoàn.

II. Các quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn, có vai trò vị trí quan trọng được pháp luật quy định như sau:

1. Quyền tổ chức thành lập công đoàn

Sau khi có ý kiến của Chính phủ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chấp hành công đoàn lâm thời.

2. Quyền tham gia ý kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Với các cơ quan soạn thảo, với cơ quan Nhà nước và Chính phủ trong việc soạn thảo các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động (thang, bảng lương Nhà nước, lương tối thiểu, danh mục bệnh nghề nghiệp, ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội…)

- Với các cơ quan soạn thảo, với Chính phủ trong việc xây dựng các chương trình quốc gia về: việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, về an toàn vệ sinh lao động, về nghiên cứu khoa học kĩ thuật, bảo hộ lao động…

3. Quyền tham dự của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

- Các kỳ họp của Chính phủ bàn về các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Tham gia với tư cách là thành viên tổ chức của Chính phủ (của Nhà nước nói chung) về các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động (ví dụ: hội đồng quản lý bảo hiểm lao động, hội đồng quản lý bảo hiểm y tế…)

4. Quyền kiểm tra, giám sát

- Việc quản lý Nhà nước về lao động

- Việc thi hành Luật Lao động

- Việc giải quyết tranh chấp lao động…

5. Quyền lập các tổ chức

- Các trung tâm xúc tiến việc làm, các cơ sở dạy nghề.

- Các văn phòng tư vấn pháp luật của công đoàn.

- Các tổ chức tương tế (tương trợ), các quỹ tương trợ xã hội của công đoàn.

- Các cơ sở phục vụ cho phúc lợi chung của người lao động

III. Quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Thành lập công đoàn cơ sở và Ban chấp hành công đoàn lâm thời

Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập công đoàn cơ sở và Ban chấp hành công đoàn lâm thời ở những doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa có tổ chức Công đoàn và ở những doanh nghiệp mới thành lập (chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động).

2. Quyền tham gia hôị đồng trọng tài cấp tỉnh

3. Quyền tiếp nhận thông báo đình công

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đồng thời với việc cử đại diện trao bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, thì phải thông báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh biết (chậm nhất là 3 ngày trước ngày bắt đầu đình công).

4. Quyền khởi kiện án lao động khi thấy cần thiết

Khi thấy cần thiết hoặc trong trường hợp khẩn cấp Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền khởi kiện vụ án lao động tại công đoàn cấp dưới và tham gia vụ án với tư cách như nguyên đơn, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong trường hợp này là nguyên đơn.

5. Quyền kiểm tra, giám sát thi hành Luật Lao động ở địa phương (tại cơ sở)

6. Quyền tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về các chính sách của địa phương có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân, lao động.

7. Quyền tham dự các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân bàn về các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích người lao động. Tham gia các cơ cấu tổ chức giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích người lao động tại địa phương.

8. Quyền kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Lao động trên địa bàn địa phương.

9. Quyền thoả thuận (hay không thoả thuận) với người sử dụng lao động việc sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chủ tịch công đoàn cơ sở thuộc quyền (trực tiếp).

IV. Quyền của công đoàn ngành nghề toàn quốc

1. Quyền thành lập Ban chấp hành công đoàn lâm thời (theo sự hướng dẫn của Tổng Liên đoàn)

2. Quyền thành lập các trung tâm xúc tiến việc làm, tư vấn pháp luật của công đoàn (theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam)

3. Quyền tham gia các ý kiến với bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hữu quan về các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động thuộc ngành.

4. Quyền tham dự các cuộc họp, tham gia vào các cơ cấu tổ chức của bộ, ngành hữu quan, về các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động thuộc ngành.

5. Quyền kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Lao động tại các cơ sở thuộc Ngành, Bộ.

6. Quyền đại diện kí thoả ước lao động tập thể cấp ngành

7. Quyền thoả thuận (không thoả thuận) với người sử dụng lao động trong việc sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với chủ tịch công đoàn cơ sở (thuộc quyền quản lý)

V. Quyền của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Quyền đại diện kí thoả ước lao động tập thể của tổng công ty. Trong trường hợp không phải là công đoàn tổng công ty thì theo dõi và giúp đỡ cơ sở kí và thi hành thoả ước lao động tập thể ở cơ sở.

2. Quyền kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Lao động ở các cơ sở thuộc quyền.

3. Quyền thoả thuận với người sử dụng lao động khi sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với chủ tịch công đoàn cơ sở.

VI. Quyền của công đoàn cơ sở

1. Quyền đại diện cho tập thể lao động để thương lượng và kí kết thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, lưu giữ bản thoả ước lao động tập thể đã kí kết, đề nghị sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể, hoặc thương lượng kí mới khi thoả ước lao động tập thể hết hạn. Yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật, khi thoả ước lao động tập thể không được thực hiện hoặc bị vi phạm.

2. Đại diện tham gia xử lý kỉ luật lao động đối với người lao động và quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

3. Tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tập thể.

4. Quyền quyết định đình công theo quy định của pháp luật.

5. Quyền thoả thuận nhất trí. Quyền này được quy định cụ thể trong Luật Lao động như sau:

- Được thoả thuận trước khi người sử dụng lao động khấu trừ lương của người lao động

- Được thoả thuận về thời gian làm việc của cán bộ công đoàn bán chuyên trách và sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Người sử dụng lao động phải trao đổi nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động.

- Thoả thuận nhất trí trong hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở.

6. Quyền được tham khảo ý kiến

Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến công đoàn cơ sở trước khi công bố quyết định:

- Lịch nghỉ hàng năm

- Ban hành nội quy lao động

- Tạm đình chỉ công việc của người lao động, khi vụ việc có tình tiết phức tạp

7. Quyền kiểm tra, giám sát thi hành pháp Luật Lao động ở cơ sở

Như vậy Bộ Luật Lao động ra đời đã đánh dấu một bước phát triển mới về quan hệ lao động và quyền công đoàn Việt Nam. Nó tạo ra những cơ sở pháp lý để làm lành mạnh hoá quan hệ lao động và để công đoàn hoạt động, góp phần nâng cao vị thế công đoàn. Tuy nhiên để Luật Lao động đi vào cuộc sống đòi hỏi tổ chức công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

 
 Số lần xem : 6303 In trang này Trở lại
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ

Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn
Email contact@tuvanviet.vn; luatsu.hieu@tuvanviet.vn; luatsuvuong@tuvanviet.vn
"TIỆN ÍCH PHÁP LÝ TRONG TẦM TAY”
Mạng tư vấn luật trực tuyến cho cộng đồng
 
Để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng hoàn thành form liên hệ dưới đây và gửi cho luattructuyen.net
 
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email 
Tiêu đề 
Yêu cầu tư vấn *
Thay đổi

Mời bạn xem thêm:
Quy định về hợp đồng lao động
Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động
Hiệu lực của hợp đồng lao động
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của người lao động
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động
Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng
Quy định về thỏa ước lao động tập thể
Đại diện thương lượng thoả ước tập thể
Thực hiện thỏa ước lao động
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
DN gỗ lại “kêu” về chính sách thuế
Cập nhật : 30/10/2009
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
Cập nhật : 06/01/2010
DN cẩn thẩn khi XK theo phương thức thanh toán D/P hoặc D/A
Cập nhật : 30/10/2009
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Cập nhật : 07/11/2009
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cập nhật : 11/11/2009
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Cập nhật : 02/11/2009
Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cập nhật : 02/04/2015
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Cập nhật : 07/11/2009
Nghị định mới về “một giấy”: Có thể nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cập nhật : 04/12/2009
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat