Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 27/05/2020 17:16:28
  KIẾN THỨC PHÁP LÝ
▪ An toàn thực phẩm
▪ Luật Doanh nghiệp
▪ Các loại hình doanh nghiệp
▪ Hồ sơ thành lập công ty
▪ Hồ sơ thay đổi ĐKKD
▪ Hồ sơ đăng ký kinh doanh khác
▪ Luật Đầu tư
▪ Luật đất đai - bất động sản
▪ Điều kiện kinh doanh bất động sản
▪ Chi nhánh, VPĐD Công ty nước ngoài
▪ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
▪ Luật về Mỹ phẩm - Thực phẩm
▪ Pháp luật về Thuế - kế toán
▪ Luật Lao động
▪ Luật Hôn nhân gia đình
▪ Nhãn hiệu hàng hóa
▪ Pháp luật Dân sự
▪ Pháp luật về hợp đồng
▪ Luật Ngân hàng - Tài chính
▪ Pháp luật Hình sự
▪ Sở hữu trí tuệ
▪ Luật Thương mại
▪ Kiểu dáng công nghiệp
▪ Sáng chế-Giải pháp hữu ích
▪ Các đối tượng khác của Sở hữu công nghiệp
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
Kiến thức pháp lý
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể của doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện. (Cập nhật : 25/06/2011)
Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện.
I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố
 
II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
 
A. Hồ sõ giải thể Doanh nghiệp
 
bao gồm:
 
1. Biên bản họp về việc giải thể của:
 
- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.
 
- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
 
- Tất cả thành viên Hợp danh trong Công ty Hợp danh.
 
2. Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng của:
 
- Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân.
 
- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.
 
- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
 
- Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 01 thành viên.
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
 
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của:
 
- Chủ doanh nghiệp tư nhân.
 
- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.
 
- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.
 
- Chủ sở hữu Công ty TNHH 01 thành viên.
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
 
Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Ðiều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 
4. Xác nhận của Ngân hàng nõi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 
5. Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).
 
6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
 
7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
 
8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo):
 
- Doanh nghiệp tư nhân;
 
- Công ty TNHH 02 thành viên;
 
- Công ty Cổ phần;
 
- Công ty TNHH 01 thành viên;
 
- Công ty Hợp danh;
 
9. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).
 
Ghi chú:
 
Trường hợp doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ Công ty (theo quy định tại Khoản 22 Ðiều 4 Luật Doanh nghiệp) khi nộp Hồ sõ làm thủ tục giải thể Công ty cần bổ sung Quyết định của Cấp có thẩm quyền (Cơ quan chủ quản doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh- theo Điều 31 Nghị định số 180/2004/NÐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ) về việc giải thể Công ty nhà nước.
 B. Hồ sõ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện doanh nghiệp bao gồm:
 
1. Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty của:
 
- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên;
 
- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
 
2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty (Quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt của:
 
- Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân.
 
- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.
 
- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.
 
- Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 01 thành viên.
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
 
3. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh.
 
4. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo) của:
 
- Doanh nghiệp tư nhân;
 
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 
- Công ty Cổ phần;
 
- Công ty TNHH 01 thành viên;
 
- Công ty Hợp danh.
 
Lưu ý: Đối với các Doanh nghiệp không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh cần nộp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ÐKKD của Doanh nghiệp.
 
C. Hồ sõ giải thể Công ty nhà nước, Xí nghiệp, Chi nhánh và Vãn phòng đại diện của Công ty Nhà nước:
 
1. Quyết định của Cấp có thẩm quyền (Cõ quan chủ quản doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh- theo Điều 31 Nghị định số 180/2004/NÐ-CP ngày24/10/2004 của Chính phủ) về việc giải thể Công ty nhà nước, Xí nghiệp, Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp (Quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 34 Nghị định số 180/2004/NÐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ).
 
2. Bản chính Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, xí nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Công ty nhà nước.
 
3. Thông báo của Công ty nhà nước về việc giải thể.
 
Ghi chú:
 
- Hồ sõ giải thể của Tổng Công ty, Xí nghiệp, Chi nhánh và Văn phòng đại diện Công ty Nhà nước thực hiện như đối với Công ty nhà nước (theo quy định tại điểm c Khoản 4 Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư).
 
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sõ giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sõ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
 
- Đối với các Doanh nghiệp không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh cần nộp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.
 
D. Hồ sơ về giải thể Hợp tác xã, Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc; chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện của Hợp tác xã :
 
1. Hồ sõ giải thể Hợp tác xã bao gồm:
 
1.1. Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xã về việc giải thể Hợp tác xã.
 
1.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể Hợp tác xã hoặc Quyết định của Chủ tịch hội đồng giải thể do UBND nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập (theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2004);
 
1.3. Xác nhận của Ngân hàng nơi Hợp tác xã mở tài khoản (trường hợp Hợp tác xã không mở tài khoản tại Ngân hàng, Hợp tác xã cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 
1.4. Hợp tác xã đăng bố cáo Nghị quyết giải thể trên tờ báo viết trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo Nghị quyết giải thể).
 
1.5. Bản chính Giấy chứng nhận
 
Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.
 
1.6. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận Hợp tác xã chưa đăng ký mã số thuế).
 
1.7. Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 6 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
 
Ghi chú :
 
1- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán và thanh lý các hợp đồng, cõ quan đãng ký kinh doanh nhận đõn phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của Hợp tác xã.
 
2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo chấp thuận việc xin giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh, Hợp tác xã phải xử lý vốn, tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật Hợp tác xã 2004, thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi cho xã viên theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã.
 
3- Uỷ ban nhân dân nõi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quyền quyết định buộc giải thể đối với hợp tác xã theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2004.
 
4- Kể từ ngày Hợp tác xã nhận được thông báo giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên Hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; Hợp tác xã phải nộp ngay con dấu cho cõ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
5- Việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.
 
2. Hồ sõ giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc bao gồm:
 
2.1. Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xã về việc giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã.
 
2.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã.
 
2.3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã do Ban quản trị của Hợp tác xã trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo ðảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 
2.4. Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty TNHH 01 thành viên mở tài khoản (trường hợp Công ty TNHH 01 thành viên không mở tài khoản tại Ngân hàng, Công ty TNHH 01 thành viên cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 
2.5. Hợp tác xã đăng bố cáo Nghị quyết về việc giải thể Công tyTNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).
 
2.6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã.
 
2.7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã chưa đăng ký mã số thuế).
 
2.8. Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
 
2.9. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).
 
Lưu ý:
 
Đối với các Hợp tác xã không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã cần nộp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của Hợp tác xã.
 
3. Hồ sõ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Vãn phòng đại diện của Hợp tác xã bao gồm:
 
3.1. Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xãvề việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Hợp tác xã.
 
3.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Hợp tác xã.
 
3.3. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh.
 
3.4. Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Hợp tác xã (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trýớc pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
 
Lưu ý: Đối với các Hợp tác xã không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục chấm dứt hoạt ðộng của Vãn phòng ðại diện hoặc Chi nhánh cần nộp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ÐKKD của Hợp tác xã.
 
III. Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.
 
IV. Thời gian giải quyết
 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung).
 
 Số lần xem : 4805 In trang này Trở lại
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ

Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn
Email contact@tuvanviet.vn; luatsu.hieu@tuvanviet.vn; luatsuvuong@tuvanviet.vn
"TIỆN ÍCH PHÁP LÝ TRONG TẦM TAY”
Mạng tư vấn luật trực tuyến cho cộng đồng
 
Để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng hoàn thành form liên hệ dưới đây và gửi cho luattructuyen.net
 
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email 
Tiêu đề 
Yêu cầu tư vấn *
Thay đổi

Mời bạn xem thêm:
Hướng dẫn, hồ sơ thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giấy đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.
Hướng dẫn, hồ sơ thủ tục đăng tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp
Hướng dẫn, hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
DN gỗ lại “kêu” về chính sách thuế
Cập nhật : 30/10/2009
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
Cập nhật : 06/01/2010
DN cẩn thẩn khi XK theo phương thức thanh toán D/P hoặc D/A
Cập nhật : 30/10/2009
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Cập nhật : 07/11/2009
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cập nhật : 11/11/2009
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Cập nhật : 02/11/2009
Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cập nhật : 02/04/2015
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Cập nhật : 07/11/2009
Nghị định mới về “một giấy”: Có thể nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cập nhật : 04/12/2009
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat