Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 27/05/2020 17:09:05
  KIẾN THỨC PHÁP LÝ
▪ An toàn thực phẩm
▪ Luật Doanh nghiệp
▪ Các loại hình doanh nghiệp
▪ Hồ sơ thành lập công ty
▪ Hồ sơ thay đổi ĐKKD
▪ Hồ sơ đăng ký kinh doanh khác
▪ Luật Đầu tư
▪ Luật đất đai - bất động sản
▪ Điều kiện kinh doanh bất động sản
▪ Chi nhánh, VPĐD Công ty nước ngoài
▪ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
▪ Luật về Mỹ phẩm - Thực phẩm
▪ Pháp luật về Thuế - kế toán
▪ Luật Lao động
▪ Luật Hôn nhân gia đình
▪ Nhãn hiệu hàng hóa
▪ Pháp luật Dân sự
▪ Pháp luật về hợp đồng
▪ Luật Ngân hàng - Tài chính
▪ Pháp luật Hình sự
▪ Sở hữu trí tuệ
▪ Luật Thương mại
▪ Kiểu dáng công nghiệp
▪ Sáng chế-Giải pháp hữu ích
▪ Các đối tượng khác của Sở hữu công nghiệp
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
Kiến thức pháp lý
Bí mật thương mại (Cập nhật : 04/11/2009)
Bí mật thương mại là gì?
Bí mật thương mại là gì?
- Nói một cách khái quát, bất cứ thông tin bí mật nào mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đều đáp ứng tiêu chuẩn là bí mật thương mại
- Bí mật thương mại có thể liên quan đến các loại thông tin khác nhau:
 • kỹ thuật và khoa học
 • thương mại
 • tài chính
 • thông tin phủ định
Ví dụ
Khoa học và Kỹ thuật:
 • các công thức sản xuất sản phẩm
 • cấu tạo kỹ thuật của sản phẩm
 • các phương pháp sản xuất và bản mô tả kỹ thuật
 • các kiểu dáng, bản vẽ, các đồ án kiến trúc, bản thiết kế và bản đồ
 • các mã máy tính
 • bí quyết cần thiết để thực hiện một hoạt động cụ thể
 • dữ liệu thử nghiệm, sổ sách trong phòng thí nghiệm
Thương mại
 • danh sách các nhà cung cấp và khách hàng
 • các sở thích và yêu cầu của khách hàng
 • hồ sơ khách hàng
 • các hợp đồng với nhà cung cấp
 • các kế hoạch tiếp thị và kinh doanh
 • các chiến lược tiếp thị và kinh doanh
 • các chiến lược quảng cáo
 • các kết quả nghiên cứu thị trường
 • các kế hoạch và phương pháp bán hàng
 • các phương pháp phân phối
Tài chính:
 • Cơ cấu giá nội bộ
 • Danh mục giá
Thông tin phủ định
 • các thông tin về những nỗ lực không thành để giải quyết những vấn đề trong sản xuất một số sản phẩm
 • tình trạng bế tắc trong nghiên cứu
 • các giải pháp kỹ thuật đã bị rút bỏ
 • những nỗ lực bất thành trong việc thu hút khách hàng mua một loại sản phẩm nào đó.
Tiêu chuẩn đối với bí mật thương mại?
. Ba yêu cầu cơ bản:
 • thông tin phải bí mật (“không được biết đến rộng rãi hoặc có thể dễ dàng tiếp cận đối với những người trong phạm vi thường liên quan đến loại thông tin đó”)
 • thông tin phải có giá trị thương mại vì tính bí mật
 • người nắm giữ phải có những biện pháp hợp lý để giữ bí mật thông tin đó (ví dụ các hợp đồng bảo mật)
Chủ sở hữu có những quyền gì đối với bí mật thương mại
 1. Chỉ bảo hộ chống việc đạt được, bộc lộ hoặc sử dụng không phù hợp:
  • những người tự động bị ràng buộc trách nhiệm giữ bí mật (bao gồm những người làm công),
  • những người đã ký hợp đồng không tiết lộ bí mật
  • những người đạt được bí mật thương mại thông qua những biện pháp không phù hợp (như đánh cắp, tình báo công nghiệp, mua chuộc);
  • những người cố ý thu thập bí mật thương mại từ những người không có quyền bộc lộ thông tin đó.
 2. Một nhóm người không thể bị ngăn cản việc sử dụng thông tin theo luật bí mật thương mại:
  những người bộc lộ bí mật một cách độc lập, không sử dụng những biện pháp bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng hoặc luật pháp của nhà nước
  ví dụ: sử dụng biện pháp phân tích ngược
Phải làm gì khi người nào đó đánh cắp hoặc bộc lộ trái phép một bí mật thương mại
Thực thi
Các chế tài:
 1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại là hậu quả của việc lạm dụng
 2. Khởi kiện tài toà án yêu cầu:
  • dừng việc lạm dụng
  • tịch thu mang tính chất phòng ngừa những hàng hoá chứa bí mật thương mại bị lạm dụng hoặc những sản phẩm co được từ việc lạm dụng
  • Bảo toàn các chứng cứ liên quan.
Để chứng minh hành vi vi phạm, chủ sở hữu phải có khả năng chỉ ra:
 • hành vi xâm phạm mang lại lợi thế cạnh tranh
 • những biện pháp hợp lý để giữ bí mật
 • thông tin được thu thập, sử dụng hoặc bộc lộ theo cách vi phạm thực tiễn kinh doanh trung thực (lạm dụng)
BÍ MẬT THƯƠNG MẠI HAY CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC?
Cân nhắc những sự lựa chọn của bạn
Những lợi thế của bí mật thương mại
 • Không mất chi phí đăng ký - nhưng mất chi phí cho việc bảo hộ
 • Không bộ lộ vì không có thủ tục nộp đơn - nhưng có nhu cầu bộc lộ trên thực tế
 • Có thể chấm dứt quyền muộn hơn - nhưng hạn chế vòng đời thương mại
 • Không yêu cầu về tính mới, tính nguyên gốc, tính riêng biệt
  -> có thể bảo hộ những thông tin không có khả năng bảo hộ theo patent, kiểu dáng, bản quyền, nhãn hiệu
Những bất lợi của bí mật thương mại
 • Không được độc quyền khai thác bí mật
-      những người khác có thể khám phá/sáng chế ra bí mật một cách độc lập
-      nếu bí mật được đưa vào một sản phẩm, có thể lấy được bí mật đó từ việc phân tích ngược sản phẩm đó
-    những người khác có thể bảo hộ chúng dưới dạng patent, kiểu dáng, nhãn hiệu
 • Chi phí giữ bí mật có thể cao
- tòa án có thể yêu cầu những nỗ lực rất lớn hoặc rất tốn kém để giữ bí mật.
 • Khó thực thi hơn
-          Bảo hộ bí mật thương mại nói chung khôngmạnh (cạnh tranh không lành mạnh; một số nước không có luật)
-          Bảo hộ Patent, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hoá sẽ mang lại sự bảo hộ mạnh hơn
Bảo hộ dưới dạng bí mật thương mại hay bảo hộ theo cách khác
 • Không phù hợp cho tất cả các sản phẩm, nhưng cần được xem xét cùng với các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ khác. Xem xét trên cơ sở từng trường hợp.
 • Bảo hộ bí mật thương mại có thể thích hợp:
  1. Đối với những sáng chế hoặc quy trình sản xuất không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo hình thức khác
  2. Khi bí mật thương mại không được xem là có giá trị lớn để được đáng giá là patent, mẫu hữu ích, kiểu dáng, nhãn hiệu.
  3. Khi có khả năng giữ được bí mật thông tin trong một thời hạn đáng kể
   . Nếu thông tin bí mật bao hàm một sáng chế có khả năng được cấp patent có giá trị, bảo hộ bí mật thương mại chỉ phù hợp nếu có thể giữ được bí mật thông tin đó trên 20 năm (thời hạn bảo hộ patent) và nếu những người khác không thể tạo ra sáng chế giống hệt theo cách hợp pháp)
  4. Khi bí mật liên quan đến phương pháp hoặc công thức chế tạo chứ không liên quan đến sản phẩm, vì sản phẩm dễ bị phân tích ngược hơn.
  5. Khi bạn đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ theo hình thức sở hữu trí tuệ khác và đang đợi được cấp patent, đăng ký mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu
Ví dụ số 1
 • Hàng chục năm trước, Coca-Cola đã quyết định giữ bí mật công thức đồ uống nhẹ của mình
 • Chỉ một vài người trong công ty biết được công thức này
 • Được giữ trong một chiếc hầm của một ngân hàng ở Atlanta, Georgia
 • Những người biết được công thức bí mật này đã ký hợp đồng không tiết lộ
 • Người ta đồn rằng những người này không được đi cùng nhau
 • Nếu công thức này được cấp patent, cả thế giới đều có thể sản xuất Coca-Cola
Ví dụ số 2
 • Patent đã được cấp cho hệ thống nối cột hoặc ống (cách gắn các viên gạch với nhau)
 • Nhưng ngày nay patent có thời hạn dài và công ty rất cố gắng để tránh không cho các đối thủ cạnh tranh sử dụng các kiểu dáng, nhãn hiệu và bản quyền.
Ví dụ số 3
 • Kết hợp: những khía cạnh khác nhau của một sáng chế, sản phẩm hoặc kinh doanh có thể được bảo hộ bằng việc sử dụng các luật sở hữu trí tuệ khác nhau
 • Ví dụ: Phần mềm máy tính: Một người phát triển phần mềm máy tính sáng chế ra một phương pháp mới để làm cho một đối tượng nào đó hữu ích và viết một chương trình thực hiện phương pháp đó trên máy tính
  Chương trình này có thể được bảo hộ bản quyền (các ngôn ngữ khác nhau)
  Nếu phương pháp này đáp ứng các tiêu chuẩn về tính mới và tính không hiển nhiên, nhà sáng chế có thể yêu cầu bảo hộ patent cho cả phương pháp, phương tiện có thể đọc được bằng máy tính chứa phương pháp đó và hệ thống máy tính mới để thực hiện phương pháp đó.
Có thể đáp ứng các yêu cầu bảo hộ patent trong khi giữ lại mã nguồn của chương trình máy tính, vì vậy vẫn giữ được chúng là bí mật thương mại.
CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỂ QUẢN LÝ VÀ BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI
Mất bí mật thương mại - một vấn đề đang lớn dần
 1. Tại sao điều này lại xảy ra?
  • cách tiến hành kinh doanh của chúng ta ngày nay (sử dụng các nhà thầu, các công nhân thời vụ, ngoài luồng)
  • lòng trung thành của nhân viên giảm sút, hay có sự thay đổi nghề nghiệp hơn
  • phạm tội có tổ chức : kiếm được nhiều tiền khi ăn cắp các đối tượng SHTT công nghệ cao
  • các phương tiện lưu giữ (CD-ROM, đĩa mềm v.v.)
  • sử dụng rộng rãi công nghệ vô tuyến
 2. Các ví dụ về trộm cắp từ bên ngoài
  • trộm cắp bởi những tội phạm chuyên nghiệp nhằm vào công nghệ cụ thể
  • tất công của các mạng lưới thử (hacker)
  • trộm máy tính laptop: mã nguồn, thiết kế sản phẩm, kế hoạch tiếp thị, danh sách khách hàng
  • mời gọi những người tìm kiếm nhân viên giỏi, đại diện như một nhân viên
  • gián điệp công ty
 3. Các ví dụ về trộm cắp từ bên trong
  • 80% tội phạm thông tin là từ những nhân viên, nhà thầu phụ, người trong nội bộ được uỷ thác
  • tiêu huỷ/xoá các dữ liệu nghiên cứu triển khai nhằm mục đích phá hoại bởi những nhân viên trả thù
  • trộm cắp các kế hoạch kinh doanh bởi những nhân viên cũ
  • vô ý
10 chiến lược bảo hộ cơ bản
1. Nhận dạng bí mật thương mại
Cân nhắc khi quyết định coi một thông tin là bí mật thương mại:
 • Thông tin đó đã được biết đến ngoài công ty hay chưa
 • Nhân viên và những người khác có liên quan trong công ty đã biết đến một cách rộng rãi chưa
 • Đã tiến hành những biện pháp bảo đảm tính bí mật của thông tin đó chưa.?
 • Giá trị của thông tin đối với công ty của bạn là gì?
 • Giá trị tiềm tàng đối với các đối thủ cạnh tranh của bạn là gì? (bao gồm thông tin phủ nhận)
 • Đã tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức để thu nhập và phát triển thông tin đó?
 • Mức độ khó để người khác có thể đạt được, thu nhập và nhân lên thông tin đó.
2. Xây dựng chính sách bảo hộ
Những lợi ích của một chính sách bằng văn bản:
 • Minh bạch
 • Rõ ràng (xác định và bảo hộ như thế nào)
 • Bộc lộ như thế nào
 • Chứng minh các cam kết bảo hộ có ý nghĩa quan trọng khi tố tụng
3. Giáo dục nhân viên
 • Ngăn cản việc bộc lộ do sơ xuất (vô ý)
 • Hợp đồng lao động:
. Chỉ dẫn sớm về dự định bảo hộ

. NDA/CA/NCA

. Nghĩa vụ đối với những nhân viên cũ
 • Nhân viên mới:
. Qua phỏng vấn, gửi thư cho nhân viên mới, đối xử công bằng và đối đãi thoả đáng đối với hoạt động sáng chế, giới hạn tiếp cận đối với dữ liệu
 • Giáo dục và đào tạo:
. Văn bản chính sách, mạng nội bộ, đào tạo và kiểm tra định kỳ, phỏng vấn, nghỉ hưu v.v.. Làm cho mọi người biết rằng việc bộc lộ thông tin bí mật có thế dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động và/hoặc bị truy cứu trách nhiệm
 • Bảo hộ bí mật thương mại phải là một phần văn hoá của doanh nghiệp:
  . Đào tạo mỗi nhân viên trở thành nhân viên bảo vệ tiềm năng
  . Mỗi nhân viên phải góp phần giữ gìn môi trường an ninh (ví dụ đường dây nóng bảo vệ nặc danh)
 • Thông tin rõ ràng và nhắc nhở
 • Giám sát sự tuân thủ, truy cứu xâm phạm
4. Hạn chế tiếp cận chỉ với những người cần phải biết thông tin đó
-> hệ thống máy tính cần giới hạn sự tiếp cận của từng nhân viên vào những dữ liệu được sử dụng hoặc cần thiết thực sự cho một giao dịch
5. Đánh dấu tài liệu
 • Giúp nhân viên nhận biết được bí mật thương mại
-> ngăn chặn bộc lộ vô ý
 • Hệ thống đánh dấu tư liệu thống nhất
. Trên giấy
. Bằng phương tiện điện tử (ví dụ dấu hiệu “mật” trên màn hình thư điện tử chuẩn)
6. Cách ly và bảo hộ về mặt vật lý
 • Nộp lưu có khoá riêng biệt
 • Uỷ quyền
 • Kiểm soát truy cập
 • Vào sổ danh sách tiếp cận (người, tư liệu được xem)
 • Giám sát các cơ sở lưu giữ/công ty
 • Xé nhỏ
 • Giám sát, kiểm tra
7. Cách ly và bảo hộ về mặt vật lý
 • Ủy quyền (từ khoá);
 • Kiểm soát truy cập
 • Đánh dấu mật (dấu khắc, hoặc trước hoặc sau thông tin nhạy cảm)
 • Phân lập và khoá theo cách vật lý: băng, đĩa vi tính hoặc các phương tiện lưu giữ khác
 • Email; nhắn tin SMS
 • Giám sát truy cập từ xa đối với các server
 • Bức tường lửa, phần mềm chống vi rut; mã hoá
 • Giám sát, kiểm tra (đối với email: lưu các file đã gửi)
8. Hạn chế sự tiếp cận của công chúng với cơ sở
 • Kiểm soát việc ra vào của khách
 • Đi kèm khách
 • Đôi khi NDA/CA
 • Có thể theo dõi bất cứ người nào đi qua cơ sở của công ty (bằng máy, sơ đồ v.v.)
 • Đàm thoại trên cao
 • Tư liệu xem xét đơn giản
 • Các hộp rác không chủ ý
9. Các bên thứ ba
 • Chia sẻ để khai thác
 • Nhân viên tư vấn, cố vấn tài chính, lập trình viên máy tính, thiết kế website, nhà thầu phụ, liên doanh v.v.
 • Hợp đồng bảo mật, hợp đồng không tiết lộ
 • Hạn chế tiếp cận theo nhu cầu cần biết
10. Cung cấp tự nguyện
 • Chia sẻ để khai thác
 • Nhân viên tư vấn, cố vấn tài chính, lập trình viên máy tính, thiết kế website, nhà thầu phụ, liên doanh v.v.
 • Hợp đồng bảo mật, hợp đồng không tiết lộ
 • Hạn chế tiếp cận theo nhu cầu cần biết
 
 
 Số lần xem : 4896 In trang này Trở lại
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ

Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn
Email contact@tuvanviet.vn; luatsu.hieu@tuvanviet.vn; luatsuvuong@tuvanviet.vn
"TIỆN ÍCH PHÁP LÝ TRONG TẦM TAY”
Mạng tư vấn luật trực tuyến cho cộng đồng
 
Để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng hoàn thành form liên hệ dưới đây và gửi cho luattructuyen.net
 
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email 
Tiêu đề 
Yêu cầu tư vấn *
Thay đổi

Mời bạn xem thêm:
Chỉ dẫn địa lý
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
DN gỗ lại “kêu” về chính sách thuế
Cập nhật : 30/10/2009
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
Cập nhật : 06/01/2010
DN cẩn thẩn khi XK theo phương thức thanh toán D/P hoặc D/A
Cập nhật : 30/10/2009
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Cập nhật : 07/11/2009
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cập nhật : 11/11/2009
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Cập nhật : 02/11/2009
Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cập nhật : 02/04/2015
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Cập nhật : 07/11/2009
Nghị định mới về “một giấy”: Có thể nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cập nhật : 04/12/2009
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat